ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας στην παρακάτω φόρμα έτσι ώστε να σας αποσταλούν όλα τα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρεί η ιστοσελίδα μας στο email σας.


Προσοχή! Αν κάνετε αίτηση για διαγραφή των δεδομένων σας, δεν υπάρχει δυνατότητα για επανεγγραφή σας στο σύστημα χωρίς την παρέμβαση του υπευθύνου εκτελούντα επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.