ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Χειριστήρια γεωργικών μηχανημάτων, βαρέλας μπετού, γερανών, σκαπτικών μηχανημάτων κ.α.

Χειριστήρια σκαπτικών μηχανημάτων, γερανών, γεωργικών μηχανημάτων, βαρέλας μπετού κ.α.

Με γνώμονα πάντα την άριστη ποιότητα , την αξιοπιστία, την τεχνογνωσία, και τις καλύτερες τιμές στην αγορά,  η εταιρεία μας προχώρησε στην εισαγωγή όλων των τύπων χειριστηρίων: χειριστηρίων γεωργικών μηχανημάτων, χειριστηρίων βαρέλας μπετού, χειριστηρίων γερανών, χειριστηρίων σκαπτικών μηχανημάτων κ.λ.π. . .

Τα χειριστήρια όλων των μηχανημάτων είναι το βασικό εργαλείο κάθε χειριστή και σε συνδυασμό με την σωστή συντήρηση τους  που ήδη η εταιρεία μας παρέχει στους πελάτες της, εγγυώνται  την καλύτερη δυνατή και απρόσκοπτη λειτουργία τους,  και  αίσθημα ασφάλειας  σε κάθε χειριστή.

Η εταιρεία μας είναι στην διάθεσή σας , επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το κατάλληλο χειριστήριο για το μηχάνημα σας  καθώς επίσης για ενημέρωση κόστους κ.λ.π.

Χειριστήρια γκαζιού ρυθμιζόμενα και με και με buton

Χειριστήρια βαρέλας μπετού μονό και διπλό

Χειριστήρια γκαζιού με κανόνα ή δυνατότητα κλειδώματος

Αριστερόστροφα και δεξιόστροφα χειριστήρια γκαζιού

Χειριστήριο γκαζιού περιστρεφόμενο με μπουτόν

ΚΩΔ. 20   Χειριστήριο γκαζιού περιστρεφόμενο με μπουτόν

Χειριστήριο γκαζιού ρυθμιζόμενο

ΚΩΔ. 21 Χειριστήριο γκαζιού ρυθμιζόμενο

Χειριστήριο γκαζιού

ΚΩΔ. 30 Χειριστήριο γκαζιού

Χειριστήριο γκαζιού

ΚΩΔ. 40 – Χειριστήριο γκαζιού

Χειριστήριο βαρέλας μπετού μονό

ΚΩΔ. 50   Χειριστήριο βαρέλας μπετού μονό

Χειριστήριο βαρέλας μπετού διπλό

ΚΩΔ. 51   Χειριστήριο βαρέλας μπετού διπλό

Χειριστήριο γκαζιού

ΚΩΔ. 66 – Χειριστήριο γκαζιού

Χειριστήριο γκαζιού με δυνατότητα κλειδώματος

ΚΩΔ. 67 – Χειριστήριο γκαζιού με δυνατότητα κλειδώματος

Χειριστήριο γκαζιού με κανόνα

ΚΩΔ. 70 Χειριστήριο γκαζιού με κανόνα

Χειριστήριο γκαζιού με κανόνα με δυνατότητα κλειδώματος

ΚΩΔ. 71 Χειριστήριο γκαζιού με κανόνα με δυνατότητα κλειδώματος

Αριστερόστροφο χειριστήριο γκαζιού

ΚΩΔ. 80 – Αριστερόστροφο χειριστήριο γκαζιού

Δεξιόστροφο χειριστήριο γκαζιού

ΚΩΔ. 81 – Δεξιόστροφο χειριστήριο γκαζιού

Χειριστήριο για γεωργικά μηχανήματα

ΚΩΔ. 82 Χειριστήριο για γεωργικά μηχανήματα

Χειριστήριο με μπουτόν με ακρίβεια ρύθμισης

ΚΩΔ. 83 Χειριστήριο με μπουτόν με ακρίβεια ρύθμισης